Categories
Ukategorisert

Influensavaksinering 2020

Vi starter årets influensavaksinering tirsdag den 13.oktober. Det vil ikke være mulighet for drop-in-vaksinering i år på grunn av smittevernhensyn. I etterkant av vaksinering må man sitte på legekontoret i 20 minutter for observasjon, og vi har begrenset plass.

Det vil bli mulighet for online-bestilling av vaksinasjonstime. Dette er forventet klart fra HelseNorge i starten av oktober og vil bli ordnet så raskt vi har det tilgjengelig. Vi ber om at folk er tålmodige og fortsetter å følge med på nettsiden vår for oppdateringer vedrørende dette. Når online-bestilling er på plass vil vi også organisere to vaksinasjonskvelder hvor legekontoret har utvidet åpningstid kun for vaksinering. Dette vil bli annonsert her når timebestilling er gjort tilgjengelig.

De som ikke benytter seg av internett vil kunne ringe legekontoret for å bli satt opp til vaksinasjonstime. Vi ber om at de som har mulighet for online-bestilling benytter seg av dette for å unngå unødvendig lang ventetid på telefon for problemstillinger som haster mer enn vaksinering.

Alle som har ordinær time de første ukene av vaksineringen vil bli vaksinert i starten av konsultasjonen, slik at mye av observasjonstiden vil være på legekontoret. Det vil ikke være nødvendig med ekstra time for vaksinering.

RISIKOGRUPPER:

På grunn av mulig mangel på vaksiner denne sesongen er alle dosene både i kommunehelsetjenesten og i privatmarkedet forbeholdt risikogruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember.

Grupper som anbefales influensavaksine høsten 2020:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Mer informasjon fra FHI her.

PRISER

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen.

Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen.