Categories
Ukategorisert

Koronavaksinering

Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggerne vaksine. I Hamar kommune foregår vaksineringen i Vikingskipet. Man følger prioriteringsrekkefølgen til FHI, og informerer innbyggerne etter hvert som det er deres tur til å få vaksine.  Vi fastlegene har bidratt med informasjon om hvilke av våre pasienter som skal prioriteres på grunn av underliggende sykdom i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Hamar kommune er godt igang med vaksineringen. På kommunens nettsider kan man følge med for mer detaljert informasjon om fremdriften:

https://www.hamar.kommune.no/koronavaksine/

For ytterligere informasjon rundt vaksinering se Folkehelseinstituttets informasjonsside:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/