Categories
Ukategorisert

Vaksinering – sesonginfluensa 2021

Vaksinering for sesonginfluensa er i gang. Du må ha timeavtale for vaksinering. Ta kontakt med legekontoret pr telefon. Det vil ikke være mulighet for drop-in-vaksinering i år. Alle som har ordinær time i oktober og november vil bli vaksinert i starten av konsultasjonen. Det vil ikke være nødvendig med en ekstra time for vaksinering for de som har ordinær time.

Det er mulighet for vaksinering på ettermiddag/kveld tirsdag den 26.10 og onsdag den 3.11.

I likhet med i fjor er vaksinene vi har tilgjengelig på legekontoret forbeholdt risikogruppene/målgruppene. For nærmere informasjon om risikogrupper og målgrupper se oversikt nederst.

Om du ikke er i risikogruppe/målgruppe kan du ta kontakt med legekontoret så ordner vi med resept på vaksine samtidig som du får tidspunkt for vaksinering. Du må da hente ut vaksinen på apotek på forhånd. Det vil tilkomme en egenandel for vaksinering på 200 kr.

RISIKOGRUPPER:

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

MÅLGRUPPER:

I tillegg til risikogruppene anbefales influensavaksine til:

For mer informasjon fra FHI trykk her

PRISER

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen.

Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen. 

Personer i målgruppen betaler en egenandel på 200 kr, dette dekkes ikke av frikort.

Personer utenfor risikogruppe/målgruppe betaler en egenandel på 200 kr, dette dekkes ikke av frikort.