Categories
Ukategorisert

Sommerferie 2021

Vi holder åpent i hele sommer med redusert bemanning.

Ferieavvikling for legene:
Mari Rostad: Uke 27-28-29
Marianne Evenstuen: Uke 28-29-30
Audun Nygaard: Uke 29-30-31
Gisle Vermund: Uke 30-31-32

Categories
Ukategorisert

Info om Janssen-vaksinen

Storhamar legesenter tilbyr ikke å rekvirere eller sette Janssen-vaksinen. Denne vaksinen inngår
ikke i koronavaksinasjonsprogrammet, og anbefales ikke av Helsedirektoratet eller FHI.

Du kan lese mer om Janssen-vaksinen her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

Informasjon om koronavaksinering finner du på hjemmesiden til din bostedskommune.
Hamar kommune:

https://www.hamar.kommune.no/koronavaksine/
Ringsaker kommune: https://www.ringsaker.kommune.no/koronavaksinasjon.551482.no.html
Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/category22420.html

Categories
Ukategorisert

Koronavaksinering

Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggerne vaksine. I Hamar kommune foregår vaksineringen i Vikingskipet. Man følger prioriteringsrekkefølgen til FHI, og informerer innbyggerne etter hvert som det er deres tur til å få vaksine.  Vi fastlegene har bidratt med informasjon om hvilke av våre pasienter som skal prioriteres på grunn av underliggende sykdom i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Hamar kommune er godt igang med vaksineringen. På kommunens nettsider kan man følge med for mer detaljert informasjon om fremdriften:

https://www.hamar.kommune.no/koronavaksine/

For ytterligere informasjon rundt vaksinering se Folkehelseinstituttets informasjonsside:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Categories
Ukategorisert

Vaksinekvelder

Årets influensavaksiner er nå på plass. Vi starter vaksinering etter lunsj fra tirsdag 13.10. Det vil være vaksinering tirsdag til fredag fra kl.12.30 til 15.00 For å få årets vaksine må du bestille tid for vaksinering. Ring kontoret for timebestilling (nettbestilling er ikke klart hos HelseNorge.no enda).

Vi arrangerer vaksinekvelder tirsdag 20.10 og onsdag 21.10. Det vil være vaksinering fra kl 16.00 til 20.00. Ring kontoret for timebestilling!

Husk: Årets influensavaksiner er forbeholdt risikogrupper frem til 1.12.

Categories
Ukategorisert

Influensavaksinering 2020

Vi starter årets influensavaksinering tirsdag den 13.oktober. Det vil ikke være mulighet for drop-in-vaksinering i år på grunn av smittevernhensyn. I etterkant av vaksinering må man sitte på legekontoret i 20 minutter for observasjon, og vi har begrenset plass.

Det vil bli mulighet for online-bestilling av vaksinasjonstime. Dette er forventet klart fra HelseNorge i starten av oktober og vil bli ordnet så raskt vi har det tilgjengelig. Vi ber om at folk er tålmodige og fortsetter å følge med på nettsiden vår for oppdateringer vedrørende dette. Når online-bestilling er på plass vil vi også organisere to vaksinasjonskvelder hvor legekontoret har utvidet åpningstid kun for vaksinering. Dette vil bli annonsert her når timebestilling er gjort tilgjengelig.

De som ikke benytter seg av internett vil kunne ringe legekontoret for å bli satt opp til vaksinasjonstime. Vi ber om at de som har mulighet for online-bestilling benytter seg av dette for å unngå unødvendig lang ventetid på telefon for problemstillinger som haster mer enn vaksinering.

Alle som har ordinær time de første ukene av vaksineringen vil bli vaksinert i starten av konsultasjonen, slik at mye av observasjonstiden vil være på legekontoret. Det vil ikke være nødvendig med ekstra time for vaksinering.

RISIKOGRUPPER:

På grunn av mulig mangel på vaksiner denne sesongen er alle dosene både i kommunehelsetjenesten og i privatmarkedet forbeholdt risikogruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember.

Grupper som anbefales influensavaksine høsten 2020:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Mer informasjon fra FHI her.

PRISER

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen.

Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen. 

Categories
Ukategorisert

Ny nettside på vei

Vi jobber fortiden med ny nettside som vi være på plass i løpet av kort tid.

Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.30 til 15.00. Telefonen åpner kl.09.00.

Vårt telefonnummer er: 62 54 04 80