Covid 19

For aktuell informasjon knyttet til covid-19-pandemien vises det til informasjon for Folkehelseinstituttet. Se link for mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For aktuell informasjon Hamar kommune:

https://www.hamar.kommune.no/category21950.html