Priser/Tjenester

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt160/280
Sykebesøk på dagtid/kveld.209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk52/50
Tillegg ved tidsbruk over 20 minutter, per 15 minutter10
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite og mikroskopering av urinsediment57
Tverrfaglig konsultasjon via video/telefon mellom fastlegen og helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste166

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

— Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
63
— Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.95
— Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.52/50
— Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.134
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist/doktorgrad160/259/279
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort650
Enkel legeattest150
Legeattest til kommune/fylkeskommune ( TT-kort, Ledsagerbevis, P-tillatelse)150
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)Fra 1000
Legeerklæring ved fritidsdykking1000
Andre legeerklæringerEtter nærmere avtale med egen lege