Priser/Tjenester

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt160/280
Sykebesøk på dagtid/kveld.223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk52/38
Tillegg ved tidsbruk over 20 minutter, per 15 minutter10
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite og mikroskopering av urinsediment57

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

— Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
67
— Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.102
— Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.145
— Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist/doktorgrad175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort750
Enkel legeattest150
Legeattest til kommune/fylkeskommune (TT-kort, Ledsagerbevis, P-tillatelse)150
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)Fra 1000
Legeerklæring ved fritidsdykking1000
Andre legeerklæringerEtter nærmere avtale med egen lege